UZAK DOĞU SPORLARI TAEKWONDO-KİCK BOKS-MUAY THAİ-BOKS-ALPAGU-YAKIN SAVUNMA-STEP AEROBİK-KONDİSYON MERKEZİ
Üzeyir KURT
Lider Gençlik ve Spor Kulübü

İL FAALİYETLERİ

MİNİKLER  İL SEÇMESİ

 

 

İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYET PROGRAMI

MÜSABAKA TALİMATI

…………………………….

 

1 – Müsabakanın Adı       : MİNİKLER  İL SEÇMESİ

2 – Müsabakanın Yeri      : YAKAKENT KAPALI SPOR SALONU

3 – Müsabakanın Tarihi    : 15 – 16  TEMMUZ  2017

4 – Müsabaka Programı   : 1.Gün            : Minik Erkekler  

                                         : 2.Gün            : Minik Bayanlar

                                         : 3.Gün            : -

 

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

………………………..………

 

1 – Birinci Olanlara          : 18  Adet       Madalya

2 – İkinci Olanlara           : 18  Adet       Madalya

3 – Üçüncü Olanlara        : 18  Adet       Madalya

4 – Üçüncü Olanlara        : 18 Adet        Madalya                    

Toplam            : 72 Adet        Madalya

Not : Yönetmelik gereği 2 (iki) üçüncülük vardır.

 

 

A – T A R T I   V E   K U R A   Ç E K İ M İ

 

 

1 – Tartı Yeri        : Yakakent Kapalı Spor Salonu

2 – Tartı Tarihi      : 14.07.2017   Cuma ( Merkez İlçeler ve Ondokuzmayıs - Bafra – Alaçam - Yakakent )

3 – Tartı Saati       : 11.00 – 15.00 ( Merkez İlçeler ve Ondokuzmayıs - Bafra – Alaçam - Yakakent)

4 – Kura Saati      : 09.00 – 10.00 ( Müsabaka günü )

 

NOT : Yukarıda belirtilen ilçeler bir gün önceden diğer ilçeler ( Çarşamba, Tekkeköy, Asarcık, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü, ) Müsabaka günü sabah 08.00 de tartıları yapılacaktır.

 

B  -  P  R  O  G  R  A  M

 

 

1 - Taekwondo Federasyonu Faaliyet Programında olduğu gibi müsabakaların Tartı ve Kura Çekimleri ilimizdeki müsabakalarda da tartı ve kura çekimleri bir gün öncesinde ve müsabaka günü belirtilen yerde, tarihte ve saatte yapılacaktır.

2 – Tartı ve Kura çekimleri görevlendirilen tartı hakemleri tarafından yapılacaktır.

3 – Erkek sporcuların tartıları erkek hakemler, bayan sporcuların tartıları bayan hakemler tarafından yapılacaktır.

NOT : Tartılacak sporcu tartıya gelirken yanlarında aşağıdaki belgeleri getireceklerdir.

      1 ) Katılım kafile listesi

      2 ) Nüfus cüzdanı aslı

      3 ) İl Temsilcilik kimliği veya Federasyon Kimliği (Yoksa Siteden Federasyon Çıktısı)

      4 ) Lisansı ( Vizesi yapılmış olacak )

      5 ) Sporcu bilgileri çıktısı

4 – Tartılar Taekwondo Federasyonu tartı şartlarına göre yapılacaktır

5 – Müsabakalar saat 10,00 da başlayacaktır.

6 – Müsabaka talimatında belirtilen yerde ve tarihte idareci ve antrenör toplantısı yapılacaktır.

7– Müsabakalar Taekwondo Federasyonu Müsabaka yönetmeliğine ve eleme sistemine göre yapılacaktır.

8 – Müsabakalarda sporcuların kullanacağı malzemeleri kendileri getireceklerdir. Dobokları temiz, tırnakları kesilmiş olacaktır. Bayanlar dobok içine beyaz bisiklet yaka atlet giyeceklerdir.

9 – Müsabakalarda kullanılacak Malzemeler Kask, Dişlik, Sefguart, Kolluk, yarım parmak eldiven, kuki (içten giyilecek), Kaval koruyucu, ayak koruyucu (beş parmak).

10 – Müsabaka sırasında yalnızca antrenörü yardımcı olacaktır. Antrenörün köşesinden aşırı bağırıp çağırması ve taşkınlık yapması kesinlikle yasak olup, disiplinsizler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

11 – Müsabakalar 1 ve gerek görülürse 2 kortta (tatami) yapılacaktır. Saha düzeni, sağlık ve emniyet tedbirleri görevlilerce sağlanacaktır.

12 – Gerekirse komşu illerden hakem takviyesi alınacaktır. ( En az 5 (beş) hakem )

13 – Milli takım seçmeleri veya Milli takım kamplarında bulunan ilimiz sporcularının il seçme müsabakaları aynı tarihe denk gelirse, kampta olan sporcular Federasyon faaliyetlerine direk olarak katılacaklardır.

14 – İl seçme müsabakalarında il temsilciliği tarafından il dışında görevlendirilen antrenörlerin yerlerine yeterli gördükleri ( kılık kıyafet örnek olabilecek yeterlilikte ise ) yardımcı antrenörleri geçici olarak suvanyörlük yapabileceklerdir.

15 – Kural ve yönetmeliklere uyum göstermeyen, ayrıca idareci ve antrenörünün direktifleri dışında hareket eden sporcular il ve federasyon müsabakalarından men edilecektir.

16 – Cezalı sporcular ………………………………………….. Bu sporcular kesinlikle müsabakalara giremezler.Cezalı sporcuların başka bölgeler adına müsabakalara girme teşebbüsünde bulunmaları halinde Taekwondo federasyonu hakem komitesine bildirilecektir.

17 – Federasyon Müsabakalarında ilk dörde giren sporcular, İl müsabakalarında yapılacak olan kura çekimlerinde aynı kulüpten veya başka kulüpten olanlar ilk turda karşılaşmamaları için farklı gruplarda kura çekimine katılacaklardır.

18 – İl Temsilciliğinin uyarılarına rağmen Antrenörler, Hakemler, İdareciler ve sporcuların spor ahlakına uymayan hareketleri tespit edildiğinde gereken cezai işlemler uygulanarak Taekwondo Federasyonuna bilgi verilecektir.

 

 

 

C – S İ K L E T L E R

 

( 2017   Y I L I   İ Ç İ N )

 

 

1 – Minik Erkekler           : 27-30-33-36-40-45-50-57- +57 Kg.  ( 10-11-12 Yaş  - 2005-2006-2007 )

2 – Yıldız Erkekler           :

3 – Genç Erkekler                        :

4 – Ümit Erkekler            :

5 – Büyük Erkekler          :

 

1 – Minik Bayanlar          : 27-30-33-36-40-45-50-57- +57 Kg.  ( 10-11-12 Yaş  - 2005-2006-2007 )

2 – Yıldız Bayanlar          :

3 – Genç Bayanlar           :

4 – Ümit Bayanlar            :

5 – Büyük Bayanlar         :

 

 

D – M Ü S A B A K A   Ş A R T L A R I

 

1 – Müsabakalarda kilo töleransı yoktur.

2 – Lisansları mutlaka vizeli olacaktır.

3 – Dereceye giren sporculara madalya verilecektir.

4 – İl müsabakalarına girmeyen hiçbir sporcu Federasyon faaliyetlerine ilimizi temsilen katılamazlar.

5 – Federasyon müsabakalarında ilimizi temsil edecek olan sporcular, il seçmelerinde hangi kiloda derece yapmışlarsa o kiloda yarışacaklardır.

6 – Cezalı olan spor kulüp ve okulları ile ruhsatını tamamlamayan kulüp ve okul sporcuları başka spor kulüpleri ve okulları adına müsabakalara giremezler. Tespit edildiği taktirde müsabakalardan men edilip gereği yapılacaktır. Bu tür aksamalardan ilgili olan spor kulübü ve okullarının antrenörleri sorumlu tutulurlar.

7 – Lisans üzerinde karalama, düzeltme ve değişiklik tespit edildiği taktirde sporcu müsabakalardan men edilir.

8 – Müsabaka süresince Taekwondo yönetmeliğine ve tahsis edilen salon yönetmeliğine karşı uygunsuz hareketler gündeme gelirse, antrenör ile birlikte tüm sporcular müsabakalardan men edilirler.

9 – Müsabakalar süresince görevli bulunan kişiler lakayt davranışlarda ve diğer görevli arkadaşlarını küçültücü kelime ve davranışlarda bulundukları gözlendiğinde hemen görevden uzaklaştırılıp daha sonraki müsabakalara çağrılmayacaklardır.

10 – Müsabakalar süresince Taekwondo sporunu aksatmadan hizmet verebilecek hakem ve görevlilerin gelmesi, mazereti olanların ise il Temsilciliğini haberdar etmesi gerekmektedir. Haber vermeden göreve gelmeyen hakemler daha sonraki müsabakalarda görev alamayacaklardır. Hiçbir hakem veya görevli diğer görevlinin sorumlu olduğu ünite veya kısmına müdahalede bulunamaz. Çağrı yazısı eline geçen hakemler nizami kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinip geleceklerdir. Saç ve sakal traşı örnek bir şekilde olacaktır.

11 – Müsabakalarda Minik Bay ve bayanlar en az  Mavi / Kırmızı Kuşak ( 3. Gıp ) olacaklardır. Belirtilen kuşak ( gıp ) derecelerinin altıda olan sporcular müsabakalara katılamazlar.

12 – Müsabakalara girecek olan erkek ve bayan sporcular 25 kilonun altında olmayacaktır. Aksi halde müsabakalardan men edileceklerdir. Bu karar sporcuları korumak amacıyla alınmıştır. Ayrıca Taekwondo nun nizamı gereği sevgi, saygı ve disiplin içerisinde örnek sporcu anlayışı amacıyla ; top sakallı, küpeli ve pankçı saçlı sporcular müsabakalara alınmayacaklardır.

13 – Müsabakalar yeni müsabaka kurallarına göre yapılacaktır. Kursa gitmeyen ve hakemlik lisansı olmayan, ayrıca yeni kuralları uygulayamayan kişilere hakemlik yaptırılmayacaktır. Müsabık sporcular suvanyörlük yapamazlar.

14 – Samsun il temsilciliği faaliyet programında bulunan il seçmesi ve kulüp müsabakalarında ilimiz dışından hiçbir sporcu bu seçmelere katılmayacaktır. Ayrıca federasyonun düzenlediği Türkiye şampiyonalarına ve kulüp şampiyonalarına ilimizi temsilen il dışından sporcular katılmayacaktır. Bu faaliyetlere katılacak olan sporcular ilimizin tabanından gelen sporcular olacaktır.

Not : Bu madde il temsilciliğinden izinli olan ilimiz dışı sporcuları için geçerli değildir.

15 – Kulüp lisanslı sporcular, lisanslarında yazılı olan kulüpleri adına müsabakalara katılabilirler. Çalıştığı kulübü izin vermediği sürece veya kulübünden muvafakat name almayan sporcular başka bir kulüp adına müsabakalara katılamazlar.

      Taekwondo güzel ahlak ve disiplini temel alan spor dalıdır. Atatürk ‘ ün şu güzel sözünü unutmamak lazım. “ Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” Bu güzel söze uygun davranmalıdır. Bu doğrultuda Taekwondo “nun prensiplerine uyulmadığı gözlemlendiği taktirde yönetmelikler yerine getirilecektir.

16 – İlimizde yapacağımız seçmeler için federasyonun yayınlamış olduğu reklemana uyma zorunluluğu vardır.

Not : İlimizde yapacağımız bütün seçmelerde federasyonun belirttiği gıp seviyesinin altında maçlara girebilmesine sadece tecrübe kazanmak amacıyla izin verilmiştir. Bu amaçla müsabakalara girebilirler. Bu sporcular ilk üç dereceye girseler dahi federasyon faaliyetlerine gidemezler.

      ( Bu müsabakalarda izin verilmemiştir. Sadece 3. Gıplar girebilir.)

17 – ilimizde yapılan organizasyonların, maç ve turnuvaların teknik ve idari sorumluluğu ve ayrıca bu talimatta yer almayan konuların açıklanması ve çözümünden il temsilciliği sorumlu ve yetkilidir.

18 – İl seçmelerinde dereceye giren ve ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcu listelerinin hazırlanması amacıyla sporcu bilgilerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ekteki KATILIM FORMU nun bilgisayar ortamında doldurulup tartıya gelindiğinde Üzeyir KURT a verilmesi zorunludur.

 

 

TAEKWONDO FEDERASYONU SAMSUN İL TEMSİLCİLİĞİNE

 

      Taekwondo Federasyonu Samsun il temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 15-16 Temmuz 2017 Tarihleri arasında Yakakent Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan Minikler Samsun il seçmesi Taekwondo şampiyonasına ………………………….. Kulübümüzü temsilen aşağıda adı soyadı yazılı antrenör ve sporcuların katılmaları uygun görülmüştür. Bilgilerinize arz ederim.  ……/……/…….

 

                                                                                                                            Kulüp Yetkilisi

                                                                                                                              İmza-Mühür

ANTRENÖR       : ………………………

Y.ANTRENÖR   : ………………………

SPORCULAR     :                                                              

Sıra No

Adı ve Soyadı

Fed.Sicil No

Kulübü

Kategorisi

Doğum Tarihi

Kuşağı

Sikleti

T.C. No

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:Her kategori ayrı ayrı doldurulacaktır.                                                                                          www. ………com

 

 

 

 

TAEKWONDO-KİCK BOKS-MUAY THAİ-ALPAGU-BOKS-YAKIN SAVUNMA-STEP AEROBİK-KONDİSYON MERKEZİ...