UZAK DOĞU SPORLARI TAEKWONDO-KİCK BOKS-MUAY THAİ-BOKS-ALPAGU-YAKIN SAVUNMA-STEP AEROBİK-KONDİSYON MERKEZİ
Üzeyir KURT
Lider Gençlik ve Spor Kulübü

OKUL SPORLARI


D U Y U R U

OKUL SPORLARI  İL SEÇMESİ

İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYET PROGRAMI
MÜSABAKA TALİMATI
…………………………….
 
1 – Müsabakanın Adı       : Yıldızlar ve Gençler Seçme Müsabakaları
2 – Müsabakanın Yeri      : Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu
3 – Müsabakanın Tarihi    : 23 – 24  Şubat 2017
4 – Müsabaka Programı   : 1. Gün           : Yıldız Erkekler Seçme Müsabakaları
                                         : 2. Gün           : Genç Erkekler Seçme Müsabakaları
                                         : 3. Gün           : --
 
DAĞITILACAK ÖDÜLLER
………………………..………
 
1 – Birinci Olanlara          :   20  Adet     Madalya
2 – İkinci Olanlara           :   20  Adet     Madalya
3 – Üçüncü Olanlara        :   20  Adet     Madalya
4 – Üçüncü Olanlara        :   20  Adet     Madalya
                  Toplam            :   80  Adet     Madalya
 
Not : Yönetmelik gereği 2 (iki) üçüncülük vardır.
 
 
A – T A R T I   V E   K U R A   Ç E K İ M İ
 
 
1 – Tartı Yeri        : Atatürk Kapalı Spor Salonu
2 – Tartı Tarihi      : 22.02.2017   Çarşamba    ( Merkez İlçeler )
3 – Tartı Saati       : 12.00 – 15.00 ( Merkez İlçeler )
4 – Kura Saati      : 09.00 – 10.00 ( Müsabaka günü )
 
NOT : Merkez ilçeler bir gün önceden diğer ilçeler ( Çarşamba, Tekkeköy, Asarcık, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Yakakent, Bafra, Ondokuzmayıs, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü, Alaçam ) Müsabaka günü tartıları yapılacaktır.
 
B  -  P  R  O  G  R  A  M
 
 
1 - Taekwondo Federasyonu Faaliyet Programında olduğu gibi müsabakaların Tartı ve Kura Çekimleri ilimizdeki müsabakalarda da tartı ve kura çekimleri bir gün öncesinde belirtilen yerde, tarihte ve saatte yapılacaktır.
2 – Tartı ve Kura çekimleri görevlendirilen tartı hakemleri tarafından yapılacaktır.
3 – Erkek sporcuların tartıları erkek hakemler, bayan sporcuların tartıları bayan hakemler tarafından yapılacaktır.
      Tartılacak sporcu tartıya gelirken yanlarında aşağıdaki belgeleri getireceklerdir.
      1 ) Kafile listesi
      2 ) Nüfus cüzdanı aslı
      3 ) İl Temsilcilik kimliği veya Federasyon Kimliği (Yoksa Siteden Federasyon Çıktısı)
      4 ) Okul Lisansı ( Vizesi yapılmış olacak )
4 – Tartılar Taekwondo Federasyonu tartı şartlarına göre yapılacaktır
5 – Müsabakalar saat 09,00 da başlayacaktır.
6 – Müsabaka talimatında belirtilen yerde ve tarihte idareci ve antrenör toplantısı yapılacaktır.
7 – Müsabakalar Taekwondo Federasyonu Müsabaka yönetmeliğine ve eleme sistemine göre yapılacaktır.
8 – Müsabakalarda sporcuların kullanacağı malzemeleri kendileri getireceklerdir. Dobokları temiz, tırnakları kesilmiş olacaktır. Bayanlar dobok içine beyaz bisiklet yaka atlet giyeceklerdir.
9 – Müsabakalarda kullanılacak Malzemeler Kask, Dişlik, Sefguart, Kolluk, yarım parmak eldiven,kuki (içten giyilecek), Kaval koruyucu, ayak koruyucu (beş parmak).
10 – Müsabaka sırasında yalnızca antrenörü yardımcı olacaktır. Antrenörün köşesinden aşırı bağırıp çağırması ve taşkınlık yapması kesinlikle yasak olup, disiplinsizler hakkında gereken hukuki işlemler yapılacaktır.
11 – Müsabakalar 1 ve gerek görülürse 2 kortta (tatami) yapılacaktır. Saha düzeni, sağlık ve emniyet tedbirleri görevlilerce sağlanacaktır.
12 – Gerekirse komşu illerden hakem takviyesi alınacaktır. ( En az 5 (beş) hakem )
13 – Milli takım seçmeleri veya Milli takım kamplarında bulunan ilimiz sporcularının il seçme müsabakaları aynı tarihe denk gelirse, kampta olan sporcular Federasyon faaliyetlerine direk olarak katılacaklardır.
14 – İl seçme müsabakalarında il temsilciliği tarafından il dışında görevlendirilen antrenörlerin yerlerine yeterli gördükleri ( örnek olabilecek yeterlilikte ise ) yardımcı antrenörleri geçici olarak suvanyörlük yapabileceklerdir.
15 – Kural ve yönetmeliklere uyum göstermeyen, ayrıca idareci ve antrenörünün direktifleri dışında hareket eden sporcular il ve federasyon müsabakalarından men edilecektir.
16 – Cezalı sporcular ………………………………………….. Bu sporcular kesinlikle müsabakalara giremezler.Cezalı sporcuların başka bölgeler adına müsabakalara girme teşebbüsünde bulunmaları halinde Taekwondo federasyonu hakem komitesine bildirilecektir.
17 – Federasyon Müsabakalarında ilk dörde giren sporcular, İl müsabakalarında yapılacak olan kura çekimlerinde aynı kulüpten veya başka kulüpten olanlar ilk turda karşılaşmamaları için farklı gruplarda kura çekimine katılacaklardır.
18 – İl Temsilciliğinin uyarılarına rağmen Antrenörler, Hakemler, İdareciler ve sporcuların spor ahlakına uymayan hareketleri tespit edildiğinde gereken cezai işlemler uygulanarak Taekwondo Federasyonuna bilgi verilecektir.
 
 
C – S İ K L E T L E R
 
( 2017   Y I L I   İ Ç İ N )
 
 
1 – Minik Erkekler           :  
2 – Yıldız Erkekler           : 33-37-41-45-49-53-57-61-65-+65 Kg. ( 12-13-14 Yaş – 2003-2004-2005 )
3 – Genç Erkekler            : 45-48-51-55-59-63-68-73-78- +78 Kg. ( 15-18 Yaş -1999-2000-2001-2002 )
4 – Ümit Erkekler            :
5 – Büyük Erkekler          :
 
1 – Minik Bayanlar          :
2 – Yıldız Bayanlar          : 29-33-37-41-44-47-51-55-59-+59 Kg. ( 12-13-14 Yaş – 2003-2004-2005 )
3 – Genç Bayanlar           : 42-44-46-49-52-55-59-63-68- +68 Kg. ( 15-18 Yaş -1999-2000-2001-2002 )
4 – Ümit Bayanlar            :
5 – Büyük Bayanlar         :
 
 
D – M Ü S A B A K A   Ş A R T L A R I
 
1 – Müsabakalarda kilo toleransı yoktur.
2 – Lisansları mutlaka vizeli olacaktır.
3 – Dereceye giren sporculara Madalya verilecektir.
4 – İl müsabakalarına girmeyen hiçbir sporcu Federasyon faaliyetlerine ilimizi temsilen katılamazlar.
5 – Federasyon müsabakalarında ilimizi temsil edecek olan sporcular, il seçmelerinde hangi kiloda derece yapmışlarsa o kiloda yarışacaklardır.
6 – Cezalı olan spor kulüp ve okulları ile ruhsatını tamamlamayan kulüp ve okul sporcuları başka spor kulüpleri ve okulları adına müsabakalara giremezler. Tespit edildiği taktirde müsabakalardan men edilip gereği yapılacaktır. Bu tür aksamalardan ilgili olan spor kulübü ve okullarının antrenörleri sorumlu tutulurlar.
7 – Lisans üzerinde karalama, düzeltme ve değişiklik tespit edildiği taktirde sporcu müsabakalardan men edilir.
8 – Müsabaka süresince Taekwondo yönetmeliğine ve tahsis edilen salon yönetmeliğine karşı uygunsuz hareketler gündeme gelirse, antrenör ile birlikte tüm sporcular müsabakalardan men edilirler.
9 – Müsabakalar süresince görevli bulunan kişiler lakayt davranışlarda ve diğer görevli arkadaşlarını küçültücü kelime ve davranışlarda bulundukları gözlendiğinde hemen görevden uzaklaştırılıp daha sonraki müsabakalara çağrılmayacaklardır.
10 – Müsabakalar süresince Taekwondo sporunu aksatmadan hizmet verebilecek hakem ve görevlilerin gelmesi, mazereti olanların ise il Temsilciliğini haberdar etmesi gerekmektedir. Haber vermeden göreve gelmeyen hakemler daha sonraki müsabakalarda görev alamayacaklardır. Hiçbir hakem veya görevli diğer görevlinin sorumlu olduğu ünite veya kısmına müdahalede bulunamaz. Çağrı yazısı eline geçen hakemler nizami kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinip geleceklerdir. Saç ve sakal traşı örnek bir şekilde olacaktır. Diğer branşlarda görev alan Hakem ve Antrenörler mevcut branşımızda görev alamazlar.
11 – Müsabakalarda Yıldız Bay ve bayanlar en az Mavi/Kırmızı Kuşak ( 3. Gıp )
                                  Genç Bay ve bayanlar en az Kırmızı/Siyah Kuşak ( 1. Gıp ) olacaklardır. Belirtilen kuşak ( gıp ) derelerinin altıda olan sporcular müsabakalara katılamazlar.
12 – Müsabakalara girecek olan Yıldız bayan sporcular 26 kilonun erkek sporcular ise 30 kilonun altında olmayacaktır. Genç sporcular ise bayanlar 40, erkekler 42 kilonun altında olmayacaktır. Aksi halde müsabakalardan men edileceklerdir. Bu karar sporcuları korumak amacıyla alınmıştır. Ayrıca Taekwondo nun nizamı gereği sevgi, saygı ve disiplin içerisinde örnek sporcu anlayışı amacıyla; top sakallı, küpeli ve pankçı saçlı sporcular müsabakalara alınmayacaklardır.
13 – Müsabakalar yeni müsabaka kurallarına göre yapılacaktır. Kursa gitmeyen ve hakemlik lisansı olmayan, ayrıca yeni kuralları uygulayamayan kişilere hakemlik yaptırılmayacaktır. Müsabık sporcular suvanyörlük yapamazlar.
14 – Samsun il temsilciliği faaliyet programında bulunan il seçmesi ve kulüp müsabakalarında ilimiz dışından hiçbir sporcu bu seçmelere katılmayacaktır. Ayrıca federasyonun düzenlediği Türkiye şampiyonalarına ve kulüp şampiyonalarına ilimizi temsilen il dışından sporcular katılmayacaktır. Bu faaliyetlere katılacak olan sporcular ilimizin tabanından gelen sporcular olacaktır.
Not: Bu madde il temsilciliğinden izinli olan ilimiz dışı sporcuları için geçerli değildir.
15 – Kulüp lisanslı sporcular, lisanslarında yazılı olan kulüpleri adına müsabakalara katılabilirler. Çalıştığı kulübü izin vermediği sürece veya kulübünden muvafakat name almayan sporcular başka bir kulüp adına müsabakalara katılamazlar.
16 – İlimizde yapacağımız seçmeler için federasyonun yayınlamış olduğu reklemana uyma zorunluluğu vardır. İlimizde yapacağımız bütün seçmelerde federasyonun belirttiği gıp seviyesinin altında maçlara girebilmesine sadece tecrübe kazanmak amacıyla izin verilmiştir. Bu amaçla müsabakalara girebilirler. Bu sporcular ilk üç dereceye girseler dahi federasyon faaliyetlerine katılamazlar.
17 – ilimizde yapılan organizasyonların, maç ve turnuvaların teknik ve idari sorumluluğu ve ayrıca bu talimatta yer almayan konuların açıklanması ve çözümünden il temsilciliği sorumlu ve yetkilidir.
18 – İl seçmelerinde dereceye giren ve ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcu listelerinin hazırlanması amacıyla sporcu bilgilerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için ekteki KATILIM FORMU nun bilgisayar ortamında doldurulup tartıya gelindiğinde Üzeyir KURT a verilmesi zorunludur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATILIM FORMU
TAEKWONDO FEDERASYONU SAMSUN İL TEMSİLCİLİĞİNE
 
      Taekwondo Federasyonu Samsun il temsilciliğinin …… yılı faaliyet programında yer alan ………. Tarihleri arasında ……. Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan Okul Sporları Samsun il seçmesi Taekwondo şampiyonasına ………………………….. Kulübümüzü temsilen aşağıda adı soyadı yazılı antrenör ve sporcuların katılmaları uygun görülmüştür.Bilgilerinize arz ederim.  ……/……/…….
 
                                                                                                                            Kulüp Yetkilisi
                                                                                                                              İmza-Mühür
ANTRENÖR       : ………………………
Y.ANTRENÖR   : ………………………
SPORCULAR     :                                                              
Sıra No
Adı ve Soyadı
Fed.Sicil No
Kulübü
Kategorisi
Doğum Tarihi
Kuşağı
Sikleti
01
 
 
 
 
 
 
 
02
 
 
 
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
 
 
04
 
 
 
 
 
 
 
05
 
 
 
 
 
 
 
06
 
 
 
 
 
 
 
07
 
 
 
 
 
 
 
08
 
 
 
 
 
 
 
09
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
Not:Her kategori ayrı ayrı doldurulacaktır.                                                                                          www. ………com

 

 

TAEKWONDO-KİCK BOKS-MUAY THAİ-ALPAGU-BOKS-YAKIN SAVUNMA-STEP AEROBİK-KONDİSYON MERKEZİ...